Stay +

Projekt STAY+ je zaměřen na využití technik gamifikace pro podporu pozitivního chování studentů během pandemie, ale i mimo ni. Záměrem projektu je nabídnout inovativní řešení pro odborné vzdělávání, kde se ukázal přechod na online výuku a aktivní zapojení mladých studentů (15–21 let) do výuky mimořádně obtížný.
Projekt vytvoří platformu STAY+, jejíž cílem bude podporovat mladé studenty při digitálním odborném vzdělávání, tj. snahou bude podpořit zájem studentů o odborné předměty. Projekt bude hledat cesty propagace pozitivního přístupu podporující wellbeing studentů, udržení motivace k učení, efektivního řízení času a plnění úkolů.

Photo introduction
News 6

Testování platformy

Testování Stay+ platformy je spuštěno! Zapojte se do testování a posilte fyzický, sociální a duševní wellbeing. Platforma je vytvořena jako mobilní webová aplikace, lze ji spustit na jakémkoli mobilním zařízení. Odkazy na různé jazykové verze:

Euroface: (V češtině)
The Opportunity Centre: (V angličtině)
Essenia: (v italštině)
IAAD: (v turečtině)

Zpětnou vazbu můžete poskytnout zde.

News 7

Závěrečné setkání partnerů v Bradfordu

Ve dnech 28.-29. března 2023 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu Stay+ v anglickém Bradfordu. Hlavním tématem bylo sdílení zkušeností z pilotáže vytvořené mobilní platformy v partnerských zemích, hodnocení zpětné vazby učitelů a studentů středních škol se zaměřením na ovládání platformy, grafiku, obsah-témata wellbeingu, způsoby získávání digitálních odměn, aj.
Praktickým testováním se potvrdilo, že podpora wellbeingu studentů je velmi aktuálním tématem. Diskutovaly se konkrétní kroky k šíření platformy STAY+ co nejširšímu okruhu potenciálních uživatelů.

News 5

Setkání partnerů v Istanbulu

Začátkem října se v Istanbulu uskutečnilo plánované setkání zástupců partnerských organizací projektu STAY+. Jednalo se o kombinované fyzické setkání a online. Projekt nyní vstupuje do další fáze, brzy bude představen prototyp aplikace podporující wellbeing studentů. Současně probíhá výzkum ve všech zúčastněných zemích a připravuje se pilotní fáze vytvořených výstupů.


News 4

Vývoj Stay+ platformy

Projektový tým se soustředí na obsahový a technický vývoj platformy včetně designu. Mobilní aplikace STAY+ umožní mladým studentům získávat jedinečné digitální odměny na základě jejich aktivity v aplikaci a využívá aktuální data k odměňování studentů za pozitivní chování a umožňuje jim zlepšit wellbeing a celkovou motivaci k učení.
Platforma Stay+ je vyvíjena jako mobilní webová aplikace. Nyní jsou diskutovány a testovány jednotlivé prvky aplikace (prvky wellbeingu, typy digitálních odměn, formy sběru dat, adaptabilnost aplikace pro možnosti úprav atd.)


News 3

Projektový meeting v březnu 2022 hostila Praha

V Praze, ve dnech 15.-16.3.2022 se konalo první osobní setkání partnerů projektu Stay+. Hlavním tématem byla společná diskuse nad dokončením prvního výstupu projektu – mezinárodního výzkumu a vytvoření databáze příkladů dobré praxe pro podporu wellbeingu studentů během distanční výuky. Výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách.
Od této chvíle se partnerské organizace zaměří na tvorbu obsahu a designu mobilní aplikace pro mládež, která má za cíl s využitím prvků gamifikace zvýšit motivaci a zapojení mládeže do aktivit podporující pozitivní přístup, zdravý životní styl a duševní wellbeing.


News 2

Průzkum o wellbeingu studentů

V současné době partnerské organizace projektu realizují průzkum o dopadu Covid-19 na odbornou výuku, wellbeing studentů SŠ a jejich aktivní zapojení do distanční výuky. Průzkum zahrnuje jak teoretický výzkum v partnerských zemích, tak terénní průzkum – osobní dotazníky a rozhovory s učiteli odborných předmětů. Průzkum poskytne příklady dobré praxe a vyhodnotí národní přístupy k problematice wellbeingu studentů během distanční výuky. Dále bude analyzovat příležitosti a účinné metody používané v distanční výuce pro podporu spokojenosti studentů. Cílem této aktivity je následně vytvořit online databázi příkladů dobré praxe a dalších zdrojů pro učitele a lektory odborného vzdělávání. Výsledky výzkumu budou k dispozici v březnu 2022.


News 1

Zahajovací schůzka k projektu Stay+

Zahajovací setkání projektu STAY+ se konalo v září 2021. Partneři z Velké Británie, ČR, Itálie a Turecka představili své organizace a prezentovali jejich přínos pro realizaci aktivit projektu. Aspire Igen z Velké Británie, koordinátor projektu, poskytl celkový přehled o aktivitách, plánovaných výstupech a cílech projektu. Partneři sdíleli své zkušenosti a nápady, jak zvýšit dopad projektu a podpořit wellbeing mladých lidí během pandemie, ale i mimo ni. Byl představen projekt Metropolis, který sloužil jako inspirace pro projekt Stay+ (Metropolis - digitální mapový průvodce městy vyzdvihující mladým lidem průmyslové dědictví Velké Británie).
Na zahajovacím meetingu byly upřesněny úkoly, harmonogram a jednotlivé fáze projektu. Další setkání, tentokrát osobní, je plánováno na březen 2022 v Praze.